• darkblurbg

Vrijdag 18 oktober 2018

Reactie NACA op RTL-nieuwsbericht ‘tien bijna-botsingen tussen parachutisten en vliegtuigjes’

Als sectorpartij vertegenwoordigen wij als NACA de commerciële luchtvaartbedrijven die in het bezit zijn van een commerciële erkenning of EASA Part-SPO goedkeuring voor het uitvoeren van activiteiten met een verhoogd risico. Graag willen wij als NACA reageren op de berichtgeving in het RTL-nieuwsbericht.

Doordat de cultuur in luchtsporten als parachutespringen en zweefvliegen aan het veranderen is qua meldingsbereidheid zijn de incidenten nu beter inzichtelijk en kan er actief op gestuurd worden. Deze cultuurveranderingen zijn vergelijkbaar met die in de commerciële luchtvaart (die wij als NACA vertegenwoordigen) een aantal jaren geleden heeft plaatsgevonden. Meer meldingen zegt in de basis niets over of de luchtsporters veiliger of onveiliger zijn, het zegt puur iets over de meldingsbereidheid. Een goed Safety Management System (SMS) valt of staat bij meldingsbereidheid, vertrouwen en terugkoppelen naar de melder. Daarbij zijn extreme individuele gevallen (zoals in RTL nieuws te zien was) nooit uit te sluiten en moeten deze ook directe actieve aansturing krijgen om de veiligheid te verbeteren.

Deze actieve sturing naar aanleiding van incidenten is mogelijk geworden doordat in april 2017 de zogenaamde EASA Part-SPO (SPecial Operations) regelgeving is ingevoerd voor onder andere commercieel parachutespringen. In deze regelgeving wordt bepaald dat commerciële aanbieders van luchtsprongen voldoen aan strikte veiligheids- en kwaliteitseisen. Een van deze eisen is dat er, naast rapportage verplichting, adequate veiligheids-analyses plaatsvinden met bijbehorende maatregelen om de veiligheid zo hoog mogelijk te krijgen en te houden.

 

Donderdag 12 april 2018

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
Meer afstemming met General Aviation 

De koepelorganisaties uit de General Aviation (AOPA, KNVvL en NACA) hebben hun samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) vernieuwd. De partijen hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend op 12 april bij LVNL op Schiphol-Oost.

Nederland heeft een druk bevlogen luchtruim waardoor afstemming over de behoeften van verschillende gebruikers van belang is. Er wordt nauw samengewerkt met de verschillende belanghebbenden, waaronder de luchtsporten en General Aviation. Door deze hernieuwde samenwerkingsovereenkomst committeren partijen zich om elkaar vroegtijdig te betrekken en naar consensus te streven in vraagstukken en projecten die van invloed zijn op de kleine luchtvaart en luchtsporten.

Jurgen van Avermaete, general manager Procedures: ”LVNL maakt samen luchtvaart mogelijk, voor alle luchtruimgebruikers. Ik ben dan ook verheugd dat we nieuwe samenwerkingsafspraken hebben met de belangenverenigingen voor General Aviation. Om dit te vieren biedt LVNL de leden van de belangenverenigingen de 2018 editie van de low countries VFR kaart aan. Deze up to date kaart ondersteunt de vliegers in optimale voorbereiding en uitvoering van een veilige vlucht.”

Modernisering informatievoorziening

LVNL gaat de informatie die beschikbaar is voor vluchtvoorbereiding en uitvoering in samenwerking met de belangenverenigingen moderniseren. Veel piloten maken tegenwoordig bij de voorbereiding van de vlucht gebruik van een app als het gaat om de technische ondersteuning. Daar wil LVNL haar dienstverlening naar General Aviation op aanpassen.

Het gehele bericht kunt u HIER terugvinden.

Op de foto (vlnr) Jurgen van Avermaete, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Tom van der Meulen, Aircraft Netherlands Association Commercial Aviation (NACA), Mark Rademaker, Owners & Pilots Association Netherlands (AOPA), Ronald Schnitker, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en Kol. Henk Kiffen, Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)