• darkblurbg

Verruimingen die mogelijk zijn per 1 juni 2020 en naar ons als sectorpartij gecommuniceerd zijn vanuit Ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

---------------------------------------------------

 1. Besluitvorming activiteiten General Aviation

Tandemspringen

  1. Wij zijn blij te kunnen melden dat tandemspringen vanaf 1 juni weer zal worden toegestaan, mits:
 1. Het protocol hervattingsvoorstel 1 juni parachutespringen wordt aangevuld met:
  1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
  2. https://www.rivm.nl/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen

In het bijzonder dient hierbij aandacht te worden gegeven aan:

 1. Triage bij reservering/boeking.
 2. Reinigen voor elke vlucht in plaats van elke tankbeurt.
 3. Mogelijkheid tot wassen van handen.
 1. Er geen bezwaren zijn welke wij niet inzichtelijk hebben.
 • 1,5 Meter afstand in acht wordt genomen.

Ter verduidelijking: zowel bij solo-sportspringen als bij tandemspringen blijft de 1,5 meter maatregel van kracht. Tussen de solosportspringers en tussen de tandemspring-duo’s, zoals onder meer het duo leerling-instructeur, moet 1,5 meter afstand in acht worden genomen.

Opmerking Sectorpartijen: Het protocol wordt dienaangaande geupdate en zal voor 1 juni beschikbaar gesteld worden. Verdere verruiming zal op dinsdag 2 juni opnieuw besproken worden met het ministerie.

Rondvluchten

 1. De huidige richtlijnen van RIVM laten het nog niet toe om rondvluchten met meer dan twee personen toe te staan. Zoals dinsdag besproken erkennen wij de urgente noodzaak en zullen wij bij verdere versoepelingen in de richtlijnen hiernaar acteren. Het RIVM ziet het gebruik van mondmaskers momenteel niet als alternatief om niet voldoen aan de 1,5 meter afstand.

Opmerking Sectorpartijen: Verruiming voor rondvluchten zal op dinsdag 2 juni opnieuw besproken worden met het ministerie.

Ballonvaren

  1. Voor ballonvaren hebben wij helaas nog geen positief bericht. Wij hebben bij de besluitvorming advies gevraagd aan het ministerie van VWS en het RIVM.

Wij hebben van hen de volgende reactie ontvangen.

 1. Het RIVM en VWS vinden het nog niet verantwoord om ballonvaren met groepen passagiers mogelijk te maken en wil met name de precaire gezondheidssituatie nader monitoren voordat hier een besluit over genomen kan worden.
 2. Het hervattingsprotocol dient nog zorgvuldig tegen het licht te houden met in achtneming van de volgende handreikingen:
  1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
  2. https://www.rivm.nl/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen
 • Om bij verdere uitwerking van het protocol, advies in te winnen bij een arbeidshygiënist.

Wij ontvangen van jullie graag het aangepast protocol en zullen deze opnieuw voorleggen aan het RIVM. Afhankelijk van het advies van het RIVM streven wij ernaar verdere versoepelingen per 1 juli door te voeren.

In de besluitvorming daar naar toe zullen we nog wel een aantal bestuurlijke stappen moeten nemen en ligt het in de verwachting dat er een Kabinetsbesluit nodig is. Wij zullen dit proces in de komende weken gaan opstarten om op basis van jullie input tot een weloverwogen besluit te komen. Het ballonvaren met meerdere personen met inachtneming van onder meer de 1,5 meter maatregel is wel toegestaan. Het RIVM ziet het gebruik van mondmaskers bij ballonvaren momenteel niet als alternatief om niet te hoeven voldoen aan de 1,5 meter afstand.

Opmerking Sectorpartijen: Het protocol wordt dienaangaande geupdate en zal op 2 juni opnieuw besproken worden met het ministerie.

  1. Voor het opleiden van instructeurs/examinatoren is het voorlopig nog niet toegestaan om een derde persoon toe te laten aan boord, mits deze op 1,5 meter kan plaatsnemen.

Opmerking Sectorpartijen: Verruiming voor rondvluchten zal op dinsdag 2 juni opnieuw besproken worden met het ministerie.

 1. Samenkomsten ten behoeve van vliegopleidingen
  1. Samenkomsten ten behoeve van vliegopleidingen zijn vanuit de noodverordening vanaf 1 juni 2020 weer toegestaan, mits:
 1. De richtlijnen van het RIVM waaronder de 1,5 meter maatregel in acht worden genomen.
  1. https://www.rivm.nl/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen

---------------------------------------------------

De NOTAM zal worden aangepast in de onderstaande tekst (ter referentie):

---------------------------------------------------

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS.

IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND SECURITY, GENERAL AVIATION FLIGHTS AND AERIAL WORK WITH MORE THAN 2 POB ARE PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE ASSURED.  

BEFORE COMMENCING THE FLIGHT, THE PILOT AND PASSENGER/STUDENT SHALL:

 1. PERFORM A HEALTH CHECK BASED ON THE RIVM GUIDELINES (HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/WERK/CONTACTBEROEPEN);
 2. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS; 
 3. ADHERE TO ADDITIONAL COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

FROM: 01 JUN 00:00    TO: 01 JUL 23:59 EST

---------------------------------------------------

De komende weken zullen wij ons als NACA hard blijven maken voor het verder verruimen van de mogelijkheden ten aanzien van personen aan boord voor rondvluchten, commercieel tandemspringen en FI/Examinator opleidingen.

Onderstaand kunt u het geactualiseerde protocol terugvinden vanuit NACA, AOPA en KNVvL. Tevens kunt u een COVID-19 Poster terugvinden voor gebruik in uw organisatie.

PROTOCOL GA 1 JUNI 2020