• darkblurbg

Beste allen,

Wij zijn ons bewust dat er binnen de GA veel leeft over de gevolgen van de Corona crisis en hoe het in de (nabije) toekomst verder moet met de 1,5 meter samenleving.

Het interdepartementale crisisberaad dat de besluitvorming door het kabinet inzake de coronacrisis voorbereidt heeft aan alle departementen gevraagd te komen tot samenlevingsprotocollen voor de verschillende sectoren. Dit gaat om richtlijnen waarmee gewerkt kan worden binnen de zogenaamde ‘1,5m metersamenleving’.

Hoewel (grote delen van) de luchtvaartsector gezien wordt als vitaal proces, dient ook in de luchtvaart de kans op verspreiding van het virus uiteraard zo gering mogelijk te zijn. Dat betekent dat bij het weer opstarten/opschalen van de luchtvaart, nadere maatregelen genomen moeten worden. Dat geldt niet alleen voor het primaire operationele proces (vliegoperatie, medische keuringen, trainingen etc) maar ook voor alle daaraan gerelateerde processen om het primaire proces te ondersteunen (toeleveranciers, afnemers, passagiers, horeca, grondafhandeling etc). Deze opsomming is vanzelfsprekend niet limitatief.

Aan de gehele luchtvaartsector (groot en klein) wordt gevraagd om een protocol met daarin een inventarisatie op te stellen waarin onder andere het volgende aan de orde komt:

  1. Wat gaat uw organisatie zelf doen om in uw bedrijf maatregelen te treffen tegen verspreiding van Covid-19 en wat is uw protocol?
  2. Wat betekent de “1,5 meter samenleving” voor uw organisatie en operationele bedrijfsprocessen?
  3. Wat heeft u van de (Rijks)overheid nodig om bepaalde acties te realiseren?
  4. Wat is onmogelijk om voor u als bedrijf te realiseren of loopt u tegen beperkingen aan?

De protocollen zullen uiteindelijk door het RIVM worden beoordeeld of deze passend zijn binnen de 1,5m samenleving op het gebied van gezondheid en welzijn. Het hebben van dit protocol is geen vrijbrief dat alle maatregelen opgeheven worden en alles weer vrijgegeven gaat worden. 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Crisisorganisatie Directie Luchtvaart