• darkblurbg

Op de algemene ledenvergadering 30 maart 2016 is besloten geen contributie te heffen over 2015. Het bestuur heeft vanaf maart 2016 een nieuwe penningmeester Jeroen Peddemors.