• darkblurbg

GA PROTOCOL COVID-19 CORONAVIRUS

Na de persconferentie vanuit de regering op maandag 4 December 2020 en na zeer intensief en constructief overleg tussen de sector (NACA, AOPA, NVL en KNVvL) en het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat op Woensdag 16 en Donderdag 17 December 2020 is er een nieuwe NOTAM verschenen.

Deze NOTAM is een flinke beperking op de mogelijkheden voor onze bedrijven. De NOTAM is geldig tot 19 Januari 2021 en wij houden alle leden via e-mail, onze website en social media kanalen (facebook en Linkedin) op de hoogte van de ontwikkelingen.

UPDATE 22 DECEMBER 2020:

De NOTAM heeft een kleine aanpassing gekregen. Deze zijn in de onderstaande NOTAM vetgedrukt.

NOTAM:

IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE CURRENT COVID-19

REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19) GENERAL

 1. IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE CURRENT COVID-19

  REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19) GENERAL

  AVIATION FLIGHTS ARE CURRENTLY RESTRICTED:

  1. GENERAL AVIATION FLIGHTS WITH HOUSEHOLD MEMBERS ARE ALLOWED
  2. NON COMMERCIAL GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED WITH A MAXIMUM OF TWO PASSENGERS (NON HOUSEHOLD MEMBERS) IN ADDITION TO THE PILOT
  3. COMMERCIAL GENERAL AVIATION FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF TRANSPORTING PEOPLE ARE ALLOWED WHEN THE SOLE PURPOSE OF THE FLIGHT IS TO TRAVEL TO A DIFFERENT LOCATION AND IT CAN NOT BE CONSIDERED A LEISURE FLIGHT.
  4. INSTRUCTION, EXAMINATION, PROFICIENCY AND TRAINING FLIGHTS ARE PROHIBITED. SOLO TRAINING FLIGHTS EXEMPTED.
  5. THE FOLLOWING TANDEM ACTIVITIES ARE PROHIBITED:

  - (POWERED) PARAGLIDING.

  - PARACHUTE FLIGHT.

  - HANGGLIDING.

  ALL CURRENTLY ALLOWED FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

  1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
  2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS.
  3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING.
  4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY

  CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES: HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJETIJD/GENERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN

  1. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

  NOTE:

  POLICE, HEL EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

UITLEG, TOELICHTING EN UITZONDERINGEN:

 • Voor alle vervoersmodaliteiten, dus inclusief de GA, geldt momenteel een verbod op de uitoefening van contactberoepen en onderwijsactiviteiten. Wij concluderen dat ATO’s geen onderwijsinstelling in de zin van het Wet op het hoger onderwijs zijn, en dus niet onder het verbod op onderwijs en de uitzonderingen van de Tijdelijke regeling maatregelen covid19 vallen, maar dat het onderwijs kwalificeert als contactberoep en om die reden verboden is. Dat is ook de wijze waarop het verlenen en verlengen van certificaten voor alle andere vervoersmodaliteiten gereguleerd worden. Momenteel wordt bekeken hoe met de opleiding en examinering van personeel moet worden omgegaan en welke ruimte de regelgeving biedt, en of vrijstellingen of coulances nodig zijn indien certificaten en brevetten niet tijdig verlengd of verleend kunnen worden. Ook wordt onderzocht of een uitzondering hiervan voor sommige vervoersmodaliteiten noodzakelijk is. Maar voor nu zijn onderwijsactiviteiten in een luchtvaartuig dus verboden.
 • De wijziging introduceert het sluiten van publieke plaatsen met uitzondering van o.a.: openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmatig en privé gebruik. Privé gebruik is namelijk uitgesloten van dit verbod, je mag immers ook privé in je auto rijden. Dit geldt dus ook voor het privé gebruik van een luchtvaartuig. Er mag dan uiteraard totaal geen sprake zijn van (betalende – in welke vorm dan ook) passagiers of dienstverlening.
 • Commerciële luchtreclame vluchten zijn niet verboden omdat er geen sprake is van personenvervoer, maar de uitoefening van werkzaamheden (toevallig per vliegtuig). De regels en verboden die gelden voor bedrijfsmatig personenvervoer gelden dan niet.  Op het moment dat er wel passagiers meegaan verandert het weer in personenvervoer, met de daarop van toepassing zijnde regels/verboden.
 • Bij patrouillevluchten is geen sprake van personenvervoer, dus de regels en de verplichtingen gelden niet, maar ook de uitzonderingen dus niet. Ook hierbij kijken we naar de wijze waarop dit voor de andere vervoersmodaliteiten geldt. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs die voor hun werk samen in een vrachtwagen zitten. Dat is gewoon toegestaan, ook indien dit op minder dan 1,5m gebeurd. Hiervoor geldt namelijk weer een andere specifieke uitzondering uit de Tijdelijke regeling maatregelen: Artikel 2.2 Beroepsmatige werkzaamheden De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet opgepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen. We gaan er hierbij vanuit dat vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid er wel wordt gekeken welke hygiëne en veiligheidsmaatregelen (zoals het dragen van mondkapjes) getroffen moeten worden om de personen te beschermen. Dit zit al verwerkt in de protocollen waarmee de bedrijven als goed is allemaal werken.

DOCUMENTEN:

GA Protocol 1 Juli 2020

Gezondheidsverklaring

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen

Interessante links in chronologische volgorde:

Feedback leveren voor COVID-19 protocol GA

Mail vanuit IenW

Informatie en linkjes COVID-19

Protocol 11 Mei 2020

Protocol 1 Juni 2020

Protocol 25 Juni 2020

Protocol 25 Oktober 2020

GA PROTOCOL CORONAVIRUS