• darkblurbg

GA PROTOCOL COVID-19 CORONAVIRUS

De coronamaatregelen zijn met ingang van 19 december 2021 verzwaard. Een aantal maatregelen raken ook de luchtvaart. De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is inmiddels aangepast.

Per 22 december 2021 zal onderstaande NOTAM ingaan:

----------------------------------------------------------------

COVID-19: BASED ON THE LATEST COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE

REGELING MAATREGELEN COVID-19)

 1. NON COMMERCIAL FLIGHTS ARE ALLOWED WITH A MAXIMUM OF TWO POB (NOT APPLICABLE FOR HOUSEHOLD MEMBERS, CHILDREN UNDER THE AGE OF 13 AND EXAMINERS PERFORMING THEIR DUTIES). BETWEEN 24 DECEMBER 2021 AND 27 DECEMBER 2021 05:00 LOCAL DUTCH TIME, AND BETWEEN 31 DECEMBER 2021 AND 1 JANUARY 2022 05:00 LOCAL DUTCH TIME A MAXIMUM OF FOUR POB IS ALLOWED.
 2. COMMERCIAL FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF TRANSPORTING PASSENGERS WHERE THE DEPARTURE AND DESTINATION AERODROME ARE THE SAME ARE PROHIBITED. COMMERCIAL FLIGHTS WHICH CAN BE CONSIDERED A RECREATIONAL ACTIVITY ARE PROHIBITED.
 3. INSTRUCTION AND TRAINING FLIGHTS ARE PROHIBITED. EXAMINATION FLIGHTS ARE ALLOWED.

ALL FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

 1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
 2. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING (NON COMMERCIAL FLIGHTS ARE EXEMPTED.)
 3. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL PASSENGERS AND CREW SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES: HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GENERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN
 4. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:

POLICE, HELICOPTER EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

----------------------------------------------------------------

Hieronder worden de maatregelen uit de NOTAM verder beschreven:

 1. NON COMMERCIAL FLIGHTS ARE ALLOWED WITH A MAXIMUM OF TWO POB (NOT APPLICABLE FOR HOUSEHOLD MEMBERS, CHILDREN UNDER THE AGE OF 13 AND EXAMINERS PERFORMING THEIR DUTIES).
  1. Sinds 19 december geldt het verbod op groepsvorming in alle privé voertuigen, inclusief luchtvaartuigen, en mogen maximaal 2 personen samen zijn. Mensen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. De maximale groepsgrootte is te vinden in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, artikel 3.1. In lid drie staat dat van 24 december 2021 tot en met 27 december 2021 om 05.00 uur en van 31 december 2021 tot en met 1 januari 2022 om 05.00 uur een maximum van vier (in plaats van twee) personen wordt gehanteerd.
  2. Een situatie van 1 leerling + 2 examinatoren is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk van de examinatoren.
 2. COMMERCIAL FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF TRANSPORTING PASSENGERS WHERE THE DEPARTURE AND DESTINATION AERODROME ARE THE SAME ARE PROHIBITED. COMMERCIAL FLIGHTS WHICH CAN BE CONSIDERED A RECREATIONAL ACTIVITY ARE PROHIBITED.
  1. De wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 herintroduceerd het sluiten van publieke plaatsen met uitzondering van o.a.: openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is (artikel 4.a.1.z.). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmatig en privé gebruik. Privé gebruik is namelijk uitgesloten van dit verbod, je mag immers ook privé in je auto rijden.
  2. Hiermee wordt het verbod op A naar A vluchten geherintroduceerd. Onder dit verbod verstaan we commerciële rondvluchten van A naar A inclusief ballonvaren, wat als een recreatieve activiteit wordt gezien.
  3. Vluchten ten behoeve van parachutespringen worden gezien als vluchten van A naar B en vallen niet onder dit verbod.
  4. Commerciële vluchten met een ander doel dan personenvervoer en niet van recreatieve aard, zoals patrouillevluchten en luchtreclame vluchten vallen niet onder dit verbod.
 3. INSTRUCTION AND TRAINING FLIGHTS ARE PROHIBITED. EXAMINATION FLIGHTS ARE ALLOWED.
  1. Sinds 19 december zijn alleen contactberoepen in de zorg (medische contactberoepen) open. Andere contactberoepen zijn gesloten. Voor rijscholen geldt een uitzondering.
  2. Dit keer is specifiek het volgende opgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 als uitzondering op dit verbod: locaties voor rijles of een theorie- of praktijkexamen ten behoeve van het besturen van een vervoermiddel (artikel 4.a.1.pp.). Locaties voor rijles zijn expliciet uitgezonderd, locaties voor vliegles niet. Wel blijven theorie- en praktijkexamens mogelijk voor de luchtvaart omdat dit voor alle vervoermiddelen mogelijk blijft. Examens ten behoeve van currency/proficiency worden ook gezien als praktijkexamens.
  3. ‘In-house’ trainingsactiviteiten van een bedrijf welke niet plaatsvinden in een publieke ruimte worden niet als contactberoep gezien en zijn toegestaan.

De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 15 januari 2022 05:00 uur. In de week van 10 januari zal besluitvorming plaatsvinden over mogelijke verlenging van de maatregelen. Wanneer in januari wordt besloten de maatregelen te verlengen zullen wij gaan bekijken of vrijstellingen of coulance nodig zijn indien certificaten en brevetten niet tijdig verlengd of verleend kunnen worden.

---------------------------------------------------------------------------

Staatscourant tijdelijke vrijstelling desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen

Via DEZE LINK kunt u Staatscourant Nr. 37668 (dd. 09 Augustus 2021) terugvinden.

Tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen in verband met de uitbraak COVID-19 (Derde tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021).

De vrijstelling annex toestemming wordt verleend van 12 augustus 2021 tot en met 8 februari 2022.

DOCUMENTEN:

GA Protocol 1 Juli 2020

Gezondheidsverklaring

Interessante links in chronologische volgorde:

Feedback leveren voor COVID-19 protocol GA

Mail vanuit IenW

Informatie en linkjes COVID-19

Protocol 11 Mei 2020

Protocol 1 Juni 2020

Protocol 25 Juni 2020

Protocol 25 Oktober 2020

Protocol 17 December 2020

Protocol 8 Februari 2021

Protocol 3 Maart 2021

Protocol 26 Juni 2021

Protocol 6 November 2021

Protocol 21 December 2021

GA PROTOCOL CORONAVIRUS