• darkblurbg

GA PROTOCOL COVID-19 CORONAVIRUS

Zaterdag 26 Juni 2021 gaan er weer nieuwe versoepelingen en een nieuwe NOTAM in. De maximale groepsgrootte is dan verdwenen, dus die verdwijnt ook uit de NOTAM.

Verder blijft de mondkapjesplicht nog bestaan in luchtvaartuigen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Met deze NOTAM zijn we weer terug bij de situatie voor de lockdown van december. Wij houden alle leden via e-mail, onze website en social media kanalen (facebook en Linkedin) op de hoogte van de ontwikkelingen.

NOTAM 26 JUNI 2021:

BASED ON THE LATEST COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING

MAATREGELEN COVID-19) ALL FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING

CONDITIONS:

  1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
  2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS.
  3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE

MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING.

  1. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY

CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES:

HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GEN

ERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN

  1. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:

POLICE, HELICOPTER EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

 

Staatscourant tijdelijke vrijstelling desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen

Via DEZE LINK kunt u Staatscourant Nr. 6895 (dd. 12 Februari 2021) terugvinden.

Deze bevat de tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen in verband met de uitbraak COVID-19 (Tweede tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021).

De vrijstelling annex toestemming wordt verleend van 13 februari 2021 tot en met 11 augustus 2021.

DOCUMENTEN:

GA Protocol 1 Juli 2020

Gezondheidsverklaring

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen

Interessante links in chronologische volgorde:

Feedback leveren voor COVID-19 protocol GA

Mail vanuit IenW

Informatie en linkjes COVID-19

Protocol 11 Mei 2020

Protocol 1 Juni 2020

Protocol 25 Juni 2020

Protocol 25 Oktober 2020

Protocol 17 December 2020

Protocol 8 Februari 2021

Protocol 3 Maart 2021

Protocol 26 Juni 2021

GA PROTOCOL CORONAVIRUS