• darkblurbg

GA PROTOCOL COVID-19 CORONAVIRUS

Zaterdag 6 November 2021 zal de huidige NOTAM ongewijzigd blijven, echter hebben we vanuit het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het verzoek gekregen om onderstaande informatie met uitleg met onze achterban te delen:

---------------------------------------------------------------------------

De huidige NOTAM blijft onveranderd. Bovenop de geldende maatregelen zoals beschreven in de huidige NOTAM is vanaf 6 november 2021 de mondkapjesplicht voor contactberoepen actief. Dit is in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 als volgt opgenomen per 6 november 2021:

Artikel 2a.3 Mondkapjesplicht contactberoepen

 1. De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact.
 2. Het eerste lid geldt niet voor:
 3. personen tot en met twaalf jaar;
 4. sekswerkers en hun klanten;
 5. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt.

Naast de bovengenoemde uitzonderingen is specifiek voor de luchtvaart het volgende relevant:

 • Het geven van training/instructie/examens in een vliegtuig wordt als een contactberoep gezien, zoals bijvoorbeeld bij een vliegschool het geval is. Hier is de mondkapjesverplichting dus van kracht;
 • ‘In-house’ training van een bedrijf welke niet plaatsvindt in een publieke binnenruimte wordt niet als contactberoep gezien, de mondkapjesverplichting is daar niet van toepassing;
 • In een cockpit waar geen klantcontact plaatsvindt is geen sprake van een contactberoep, en is er geen mondkapjesplicht;
 • Voor (lucht)sporten, zoals parachutespringen, gelden de regels voor sport. En voor sport geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht (artikel 2a.5, aanhef en onder a, Tijdelijke regeling maatregelen covid-19);
 • Voor contactberoepen die volledig buiten plaatsvinden, zoals tandem paragliden en tandem paramotor vliegen, lijkt het dragen van een mondkapje niet heel makkelijk en wellicht zelfs gevaarlijk wanneer deze voor je ogen kan schieten bij hogere snelheden. Daarmee is een andere uitzondering voor de mondkapjesplicht relevant. De verplichting geldt niet indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt (artikel 2a.8 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19). Dat lijkt me voor de genoemde contactberoepen in de buitenlucht wel op te kunnen gaan.

---------------------------------------------------------------------------

Wij houden alle leden via e-mail, onze website en social media kanalen (facebook en Linkedin) op de hoogte van de ontwikkelingen.

NOTAM 6 NOVEMBER 2021:

BASED ON THE LATEST COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING

MAATREGELEN COVID-19) ALL FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING

CONDITIONS:

 1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
 2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS.
 3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE

MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING.

 1. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY

CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES:

HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GEN

ERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN

 1. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:

POLICE, HELICOPTER EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

Staatscourant tijdelijke vrijstelling desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen

Via DEZE LINK kunt u Staatscourant Nr. 37668 (dd. 09 Augustus 2021) terugvinden.

Tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen in verband met de uitbraak COVID-19 (Derde tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021).

De vrijstelling annex toestemming wordt verleend van 12 augustus 2021 tot en met 8 februari 2022.

DOCUMENTEN:

GA Protocol 1 Juli 2020

Gezondheidsverklaring

Interessante links in chronologische volgorde:

Feedback leveren voor COVID-19 protocol GA

Mail vanuit IenW

Informatie en linkjes COVID-19

Protocol 11 Mei 2020

Protocol 1 Juni 2020

Protocol 25 Juni 2020

Protocol 25 Oktober 2020

Protocol 17 December 2020

Protocol 8 Februari 2021

Protocol 3 Maart 2021

Protocol 26 Juni 2021

Protocol 6 November 2021

GA PROTOCOL CORONAVIRUS