• darkblurbg

In de EASA regelgeving wordt VFR nachtvliegen beschreven als verplicht onderdeel in de opleiding voor beroepsvliegers (CPL(H) en CPL(A). Voor priv�-vliegers PPL als een aparte aantekening. Omdat het in Nederland verboden is buiten de Uniforme Daglicht Periode te vliegen kan alleen aan deze verplichting voldaan worden middels ontheffingen of vrijstellingen. Veel opleiders wijken uit naar het buitenland.

Laatste nieuws:

Vanaf 1 juli 2018 zal in Nederland het verbod op VFR-vluchten buiten UDP worden opgeheven. Daarmee is jarenlang intensief inhoudelijk overleg tussen de sector en I&M succesvol afgerond.

Sinds 2002 vraagt de branche om een eenduidige regelgeving.

DOSSIER [login vereist]