• darkblurbg

GA PROTOCOL COVID-19 CORONAVIRUS

Op 3 Maart 2021 gaat een nieuwe NOTAM in. Deze NOTAM is een flinke beperking op de mogelijkheden voor onze bedrijven. Wel zijn we als NACA bezig om te kijken of we op korte termijn de rondvluchten en commerciële tandemoperaties weer kunnen laten starten. De NOTAM op deze website is ter referentie en u dient ten aller tijden de juiste bronnen te raadplegen voor de vluchtvoorbereiding. De NOTAM is geldig tot 31 Maart 2021 en wij houden alle leden via e-mail, onze website en social media kanalen (facebook en Linkedin) op de hoogte van de ontwikkelingen.

NOTAM 3 MAART 2021:

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS

BASED ON THE LATEST COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19)

COMMERCIAL FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF TRANSPORTING PASSENGERS WHERE THE DEPARTURE AND DESTINATION AERODROME ARE THE SAME ARE PROHIBITED.

ALL FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

 1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
 2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS.
 3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING.
 4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES: HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GENERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN
 5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE: POLICE, HEL EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

Hierbij een aantal opmerkingen vanuit het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW):

 • Per 3 maart vervalt het verbod op contactberoepen. Voor de luchtvaart betekent dit dat alle praktijk training/examens/currency checks weer mogelijk zijn alsmede ook contactberoepen zoals tandem luchtsporten.
 • Het verbod op openstelling van publieke plaatsen (artikel 4.a.1.) met uitzondering van bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is blijft gelden. Het verbod op A naar A vluchten blijft dus bestaan. Onder dit verbod verstaan we commerciële rondvluchten van A naar A inclusief ballonvaren en inclusief parachutespringen.
 • Parachutespringen in clubverband wordt ook gezien als bedrijfsmatige activiteit en is verboden. Enkel parachutespringen in de privésfeer is mogelijk (familie/vrienden/kennissen).
 • Alle luchtvaartuigen, zowel commercieel als privé, zijn sinds de introductie van de Tijdelijke regeling op 1 december 2020 uitgesloten van de eis om 1,5 meter afstand houden.
 • Met betrekking tot het aantal personen dat vervoerd mag worden is eerder aangesloten bij het dringende advies hoeveel personen thuis ontvangen mochten worden. Deze koppeling in de communicatie inzake het vervoer per auto is losgelaten. Voor de luchtvaart wordt dit nu ook aangepast voor privé vervoer, zodat het analoog is aan de situatie voor privé autovervoer.

Verzoek vanuit Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de sectorparijen (NACA, AOPA, KNVvL en NVL):

We willen jullie vragen om jullie achterban te attenderen op het dringende verzoek om bij voorkeur geen mensen van buiten het huishouden mee te nemen tijdens de vlucht (dit geldt niet voor commerciële vluchten en trainingsvluchten). Dit is momenteel ook het beleid voor vervoer per auto: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vervoer/vervoer-met-auto-taxi-personenbusje-of-touringcar

Op openbare plaatsen geldt wél een maximum van twee personen. Zodra je dus uitstapt, formeel wel in groepjes van twee, anders heb je alsnog een overtreding.

Wat resteert in de komende periode:

 • Verbod op theorie examens, hier vindt op korte termijn besluitvorming plaats over een mogelijke versoepeling.
 • Verbod op A naar A. We willen inzetten op versoepeling wanneer de volgende kans zich voordoet (en de corona situatie dat toe laat). Mogelijk maken van A naar A zou dan ook voor de andere vervoersmodaliteiten gelden, zoals rondvaartboten.

 

EXTRA UITLEG, TOELICHTING EN UITZONDERINGEN:

 • Commerciële luchtreclame vluchten zijn niet verboden omdat er geen sprake is van personenvervoer, maar de uitoefening van werkzaamheden (toevallig per vliegtuig). De regels en verboden die gelden voor bedrijfsmatig personenvervoer gelden dan niet.  Op het moment dat er wel passagiers meegaan verandert het weer in personenvervoer, met de daarop van toepassing zijnde regels/verboden.
 • Bij patrouillevluchten is geen sprake van personenvervoer, dus de regels en de verplichtingen gelden niet, maar ook de uitzonderingen dus niet. Ook hierbij kijken we naar de wijze waarop dit voor de andere vervoersmodaliteiten geldt. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs die voor hun werk samen in een vrachtwagen zitten. Dat is gewoon toegestaan, ook indien dit op minder dan 1,5m gebeurd. Hiervoor geldt namelijk weer een andere specifieke uitzondering uit de Tijdelijke regeling maatregelen: Artikel 2.2 Beroepsmatige werkzaamheden De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet opgepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen. We gaan er hierbij vanuit dat vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid er wel wordt gekeken welke hygiëne en veiligheidsmaatregelen (zoals het dragen van mondkapjes) getroffen moeten worden om de personen te beschermen. Dit zit al verwerkt in de protocollen waarmee de bedrijven als goed is allemaal werken.

Staatscourant tijdelijke vrijstelling desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen

Via DEZE LINK kunt u Staatscourant Nr. 6895 (dd. 12 Februari 2021) terugvinden.

Deze bevat de tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen in verband met de uitbraak COVID-19 (Tweede tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021).

De vrijstelling annex toestemming wordt verleend van 13 februari 2021 tot en met 11 augustus 2021.

DOCUMENTEN:

GA Protocol 1 Juli 2020

Gezondheidsverklaring

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen

Interessante links in chronologische volgorde:

Feedback leveren voor COVID-19 protocol GA

Mail vanuit IenW

Informatie en linkjes COVID-19

Protocol 11 Mei 2020

Protocol 1 Juni 2020

Protocol 25 Juni 2020

Protocol 25 Oktober 2020

Protocol 17 December 2020

Protocol 8 Februari 2021

GA PROTOCOL CORONAVIRUS