• darkblurbg

De NACA heeft medio 2017 bezwaar gemaakt op concept beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik en legesheffing provinciale luchtvaarttaken zoals gesteld door de Provincie Noord-Holland.

De NACA is het op geen enkele wijze eens met een verzwaring van het provinciale beleid. De belofte was dat er een deregulering zou plaatsvinden, hiervan is in het concept beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik en legesheffing provinciale luchtvaarttaken niets terug te vinden.

DOSSIER [login vereist]