• darkblurbg

Vanaf 21 april 2017 moeten Part-SPO operators conform de regels van deel ORO en deel SPO van Air Operation Regulation (EU 965/2012) beschikken over een Operations Manual (OM).

Hieronder is een lijst terug te vinden van alle SPO activiteiten onder deze wetgeving vallen.

965/2012 SPO.GEN.005 Scope

LIST OF SPECIALISED OPERATIONS
(a) Specialised operations include the following activities:
(1) helicopter external loads operations;
(2) helicopter survey operations;
(3) human external cargo operations;
(4) parachute operations and skydiving;
(5) agricultural flights;
(6) aerial photography flights;
(7) glider towing;
(8) aerial advertising flights;
(9) calibration flights;
(10) construction work flights, including stringing power line operations, clearing saw
operations;
(11) oil spill work;
(12) avalanche mining operations;
(13) survey operations, including aerial mapping operations, pollution control activity;
(14) news media flights, television and movie flights;
(15) special events flights, including such as flying display and competition flights;
(16) aerobatic flights;
(17) animal herding, animal rescue flights and veterinary dropping flights;
(18) maritime funeral operations;
(19) scientific research flights (other than those under Annex II to Regulation (EC) No
216/2008);
(20) cloud seeding; and
(21) sensational flights: flights involving extreme aerobatic manoeuvres carried out for the
purpose of allowing the persons on board to experience zero gravity, high G-forces or
similar sensations.

Interessante links:

EASA Part-SPO

EASA Air Ops Workshop: Bracing for Part-SPO implementation

ILenT Part-SPO

CAA-UK Part-SPO

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier. Vragen en/of opmerkingen over dit dossier? Dan horen wij dit uiteraard graag.

CONTACT